Nu anställer vi!

Onsdag 1 januari 2014

Då alla blir mer miljömedvetna och ställer krav på att rätt produkter används ur både miljö/hälsosynpunkt så ökar efterfrågan på våra tjänster, vi har därför anställt en medarbetare till för att klara av att möta upp efterfrågan.

Vi kommer under våren kunna erbjuda flera olika tjänster som utformas idagsläget.