Vi är nu certifierade enligt IG Passivhus!

Måndag 26 januari 2015

Vi är mycket stolta över att vara ett av Sveriges första isoleringsföretag (installatör) som erhållit certifiering för passivhus, enligt internationell standard.

Förutom grundkursen så genomgick vi även två tilläggskurser

KLIMATSKÄRM - FASTIGHETSTEKNINK