Kategorier
Brandtätning

Brandisolering kan rädda liv 

Att man använder sig av stål i samband med att man bygger större fastigheter och lokaler är inte alls konstigt. Stål är ett robust material som klarar enorma tyngder – och det handlar också om ett material som är ytterst hållbart och relativt enkelt att arbeta med. Att det dessutom kommer med ett relativt – och i jämförelse med andra material – lågt pris är ytterligare en fördel med att välja ett stålskelett för en byggnad. 

Många låter sig emellertid förblindas av de uppenbara fördelar som finns med stål som material och negligerar också i och med detta en stor nackdel som finns. Vad händer om det börjar brinna? 

Stål har visat sig ha uppenbara nackdelar i samband med bränder. Ser du en större fastighet som kollapsar i samband med att en eld bryter ut så är det också väldigt troligt att byggnaden i fråga har en konstruktion av stål. Stål klarar inte den hetta som en brand medför och redan vid 500 grader så ser man att detta hårda material ger vika. 

Brandisolering – ett måste vid stålkonstruktioner 

Genom att använda sig av brandisolering så kan man säkerställa att en byggnad rest i stål klarar av en brand utan att kollapsa och det är givetvis en faktor som i slutändan kan rädda liv – och enorma ekonomiska värden i övrigt. Genom brandisolering kan man klä in exempelvis stålbalkar med en speciell typ av ull – och detta innebär att en eld dels kan förhindras från att spridas, och samtidigt också att stålet i fråga får det skydd som gör att det inte ger vika för hettan. 

Brandisolering är ett måste att välja oavsett vilket material man bygger en fastighet eller byggnad i, men extra viktigt är det just då det kommer till stål som material. 

Att kontakta en expert inom brandskydd i samband med att man ska bygga är ett måste. Genom brandisolering och andra åtgärder inom brandsäkerhet kan man förhindra den spridning av branden som ofta är den som orsakar de största skadorna.