Kategorier
Solceller

Tjäna pengar på att installera solceller i Eskilstuna

Med solceller kan du generera din egen el i Eskilstuna och på det sättet spara in på uppvärmningskostnaderna i fastigheten. Blir det el över kan du sälja den.

Man kommer förmodligen inte att bli helt självförsörjande på el under hela året när man installerar solceller. Under mars till oktober producerar solcellerna ungefär 90 % av den årliga elproduktionen. Vintermånaderna står alltså för bara 10 %. Blir det snö som lägger sig på solpanelerna så kommer det förmodligen inte att bli någon produktion alls.

Men under en sommarmånad kan elproduktionen vara 100 gånger högre än i december. Under de varma sommarmånaderna kan solcellerna alltså ge ett överskott av el. Då finns det möjlighet att sälja denna el till ett elbolag. På det sättet kompenserar man det bortfall som blir under den mörka årstiden.

Vänd dig till ett etablerat företag när du ska installera solceller i Eskilstuna

De flesta som bestämmer sig för att satsa på att installera solceller i Eskilstuna har ingen tidigare erfarenhet av vad det innebär. Därför är det viktigt att anlita en seriös och etablerad entreprenör för att utvärdera om det kommer att löna sig. Det är dessutom väldigt viktigt att de monteras på rätt sätt.

Felaktigt installerade solceller kan inte bara skada husets tak, de kan också bli ineffektiva om de monteras fel. Rätt installerade solceller som anpassats på rätt sätt på fastigheten kan minska byggnadens uppvärmningskostnader på ett effektivt sätt och är en viktig insats för att skapa en bättre miljö.