Kategorier
VVS

Avloppsrensning i Stockholm förhindrar proppbildning

Det är oundvikligt att avloppsledningar i en fastighet förr eller senare sätts igen. Lös problemet och anlita en firma som gör avloppsrensning i Stockholm!

Egentligen är det inte så märkligt att avloppsledningarna ibland blir vresiga och sätter sig på tvären. Disciplinen vad gäller källsortering må vara god, men det kan ibland vara svårt att undvika att olämpliga saker spolas ut i vaskar, toaletter och tvättställ. Matavfall med fett kan lätt spolas ut i vasken och i tvättställ bildar hår och hudavlagringar proppar tillsammans med feta tvålar.

De flesta boende vet hur tillfälliga proppar ska lösas upp. Varmt vatten och sugklocka eller vaskrensare brukar göra susen. Kemikalier som bikarbonat och kaustiksoda brukar ibland tillgripas. Men starka kemikalier kan verka frätande på avloppsrören och bör undvikas. Rören blir successivt sköra och till slut ger de upp och då finns det risk för läckage.

Avloppsrensning i Stockholm efter rörinspektion

Peter har sålt sitt företag och investerat i ett större men äldre fastighetsbestånd med hyreslägenheter. Han kan egentligen inget om fastigheter men vet att stambyten ibland måste göras i äldre bostäder. Det vill han undvika eftersom han inte vill ha dåligt rykte som fastighetsägare och inte minst vill han undvika reparationskostnader. Av en nybliven kollega inom fastighetsbranschen får han rådet att undersöka husens ledningssystem. Peter kontaktar en firma som kan inspektera rör och utföra avloppsrensning på ett miljövänligt sätt.

Den anlitade firman genomför rörinspektion med en specialkamera. Efter undersökningen får Peter ett dokument som visar om och i så fall var problem och skadade ledningar finns. Till sin lättnad kan Peter konstatera att endast några rör behöver repareras. Däremot får han rådet att låta renspola rören regelbundet för att undvika att proppar bildas i rörkrökar och andra passager. Renspolningen utförs med varmt vatten under högt tryck och utan kemikalier.