Kategorier
Renovering

En hållbar fasadrenovering för människa och miljö

Sprickor i fasaden bör du åtgärda så snart det bara går. Har sprickor uppstått har materialet gett efter för naturens krafter och behöver renoveringshjälp för att skydda din fastighet.

Ett vackert hus är mest troligt också ett välmående hus. Ett vackert hus i den bemärkelsen att fasaden är hel och ren och har puts eller tegel intakt. Om husets fasad börjar få sprickor så tegelbitar eller bitar av puts faller är det dags att ta en ordentlig besiktning. Beställ en besiktning och fasadrenovering av erfarna hantverkare.

Oavsett om du har en fasad av vackert tegel eller ett välputsat yttre i vacker och enhetlig puts så kommer sprickbildningar att synas förr eller senare. Även om det är hållbara material så kommer naturens krafter att försvaga dem under årens lopp. Och ju förr du tar hand om det desto mindre arbete behövs.

Fasaden ett tecken på hur ditt hus mår

Ett välmående och fint hus är troligen mer attraktivt för hyresgäster eller för din egen stolthet. Bor du och din familj i ett hus av tegel eller puts? Det är hållbara material som kräver klart mindre underhåll än en träfasad, men ändock behövs underhållet.

Besiktiga din fasad med jämna mellanrum och ta kontakt med en entreprenör som är specialiserad på fasadrenovering om du upptäcker tecken på att fasaden börjar ge med sig. Om sprickbildningar och skador når in innanför fasaden kan renoveringskostnaderna dra iväg betydligt mer än om det enbart är fasaden som behöver en stärkande ansiktslyftning med naturliga material. Läs mer om fasadrenovering på denna webbsida: https://www.fasadrenoveringstockholm.net/