Kategorier
Sanering

Professionell sanering ger bestående resultat

Det obehagliga med mögelsvampar är att även om man lyckas få bort den synliga svampen så finns rötterna kvar, om man inte utför en professionell sanering.

Det finns många olika sorters mögel men när man talar om mögel i byggnader så avser man i första hand mikroskopiska svampar, som i dagligt tal kallas mikrosvampar. Mikrosvampar har inte någon klorofyll vilket innebär att de måste bryta ner organiskt material för att få näring. Detta är en naturlig del i kretsloppet men det blir ett problem när de kommer i kontakt med huskonstruktioner.

Man ser ofta om en byggnad angripits av mögelsvamp genom att det dyker upp mörka fläckar på väggar, tak eller andra ytor. Möglet utsöndrar också en karaktäristisk lukt. Det mest problematiska med mikrosvampar är att de producerar sporer som frigörs och transporteras i luften. När sporerna hamnar på ett lämpligt underlag så borrar en grodd ner sig i materialet som sedan utvecklas till ett mycel. Mögelsvamparna släpper också ifrån sig en lättflyktig kemikalie.

En professionell mögelinspektör kan avgöra om det behövs sanering

Om man misstänker att det finns mögel i en fastighet så bör man omgående kontakta en mögelinspektör som kan utföra professionella tester. Det är viktigt att åtgärda mögelangrepp så fort som möjligt så att svampen inte får möjlighet att sprida sig till fler delar i fastigheten. Mögel kan ge upphov till flera olika typer av hälsoproblem – exempelvis allergier, huvudvärk, trötthet och illamående. Det är därför ohälsosamt att bo, eller ens vistas i, lokaler som drabbats av mögelangrepp.

När man kontaktar en saneringsfirma som arbetar med mögelsanering kan man få hjälp att åtgärda problemet på ett professionellt sätt. Möglet tas bort noggrant och effektivt med hjälp av särskilt anpassad utrustning. Genom att man kommer åt svampens rötter så stoppar man också återväxten av ny svamp, och förebygger därmed nya utbrott.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: zanerix.se