Kategorier
Renovering

Lägre energikostnad med fönsterrenovering i Uppsala

Om du äger eller förvaltar ett hus med lägenheter, kan energikostnaderna ha stigit rejält de senaste åren. Är det dags att utföra fönsterrenovering i Uppsala?

Vi lever i en tid när omtanken om miljön och oro för brist på energi kommit alltmer i fokus. Det har blivit dags att se om sina hus i dubbla avseenden. Människors hushållsekonomi far illa av allt högre kostnader för uppvärmning och i förlängningen kan brist på energi bli ett problem. 

Vad kan vi då göra för att komma runt problemen? Vi kan självklart börja med att ta reda på hur vi använder den energi vi förbrukar. Och självklart kan vi investera i solceller och värmepumpar för att framställa småskalig energi. Men det är kanske inte den enda lösningen om vi exempelvis läcker ut värmeenergin via våra fönster. 

Energibesparing via fönsterrenovering i Uppsala

Niklas är sedan några år ordförande i en bostadsrättsförening med flera olika fastigheter. Husen är byggda i det så kallade miljonprogrammet vid början av 1970-talet. Bostadsbristen hade blivit ett akut problem och det gällde att få fart på byggandet. I vissa avseenden gick det kanske ut över kvaliteten på bostäderna.

Nu har Niklas fått problem till följd av gamla synder. Från den ekonomiska redovisningen ser han att kostnaderna för el och fjärrvärme har stigit kraftigt. Vid senaste årsmötet klagade flera boende över den allt högre värmekostnaden trots att temperaturen i lägenheterna sjunkit. En av mötesdeltagarna undrar om inte de gamla fönstren är en bov i dramat. 

Energiglas vid fönsterrenovering i Uppsala

Genom Nils försorg har bostadsrättsföreningen en utarbetad underhållsplan. Vid mötet kan han berätta att en omfattande fönsterrenovering kommer att påbörjas under det kommande året. “Kommer de gamla fönstren att bytas ut till nya?” frågar en boende. “Nej, vi tänker renovera fönstren och sätta in energiglas i dem som ger bättre isolering”, meddelar Nils. “Jag kan berätta hur jobbet kommer att gå till”.

Han förklarar att styrelsen beslutat att engagera en firma som är känd för att renovera fönster i Uppsala. Firman kommer att ta ut fönstren och renovera dem vid sin verkstad. Gammal färg och fönsterkitt tas bort. Beslagen rengörs och målas om. Fönsterbågarna repareras och slipas och blir behandlade med olja eller grundfärg. När allt är klart sätts fönstren tillbaka i husen och därefter monteras nya tätningslister.