Kategorier
Bostad

Mögelsanering Stockholm – fördelar med att sanera mögel

Har du en vind eller en källare så har du i och med detta också två utrymmen att hålla lite extra koll på. I just dessa utrymmen i huset så finns nämligen stora risker i att mögel får fäste. Mögel som kan leda till sjukdom – astma och allergier, exempelvis – och som kan påverka husets konstruktion. Finns det mögel så bör man agera och anlita ett företag för en mögelsanering i Stockholm.

Mögel är en levande organism som trivs utmärkt i fuktiga utrymmen. Når den relativa luftfuktigheten under 75% så finns alltid en risk för mögelangrepp. Vilket alltså även kan kopplas till ventilationen – eller bristen på sådan – som en stor orsak till varför mögel kan uppkomma.

Det är viktigt att agera så snabbt som möjligt om man upptäcker mögel. Ser du att det exempelvis finns ett pågående mögelangrepp på din vind så är det viktigt att du kontaktar ett företag inom mögelsanering i Stockholm och att du låter de kunniga fackmännen där ställa en diagnos samt presentera ett åtgärdspaket.

Professionell mögelsanering i Stockholm

Man ska exempelvis aldrig försöka borsta bort mögel med en stålborste. Det som sker då är att förvisso kan få bort möglet – men detta sker bara för stunden. I luften virvlar sporer och kommer att hamna på andra ställen på vinden också. Konkret så hjälper du alltså mögelangreppet att få mer spridning genom att borsta bort det. Kontaktar du ett företag inom mögelsanering i Stockholm så arbetar dessa med kemiska bekämpningsmedel som dels bryter ned angreppet och som dels också gör det mer än bara för stunden. Det handlar om en rejäl och långsiktigt investering.

Med långsiktigt så inkluderas även en kontroll av orsaken till att mögel uppkommit. Som sagt innan – i många fall handlar det om dålig lufttillförsel och undermålig ventilation. Med åtgärder inom dessa områden kan man förhindra framtida angrepp av mögel. Även här kan ett professionellt företag inom mögelsanering i Stockholm hjälpa dig.