Kategorier
Solpaneler

Vad är solpaneler?

Solpaneler är en samling med solceller som är sammankopplade i ett ramverk för att nå en större strömstyrka eller spänning. Solpaneler används för att ladda ett batteri och sedan är en laddningsregulator kopplad till batteriet. Det är från den regulatorn man tar elektricitet

Vad är solceller?

Solceller, som solpaneler är uppbyggda av, är gjorda av något som kallas för ett halvledarmaterial. Det kan vara olika tunna material men ofta är det kisel. När solens strålar träffar solcellen så blir det en elektrisk spänning mellan dess fram och baksida. Kopplar man ihop sidorna med en elkabel så börjar elektronerna röra sig fram och tillbaka. Seriekopplar man solceller så ökar man spänningen, parallellkopplar man dem istället så ökar man strömstyrkan.

Hur används solpaneler?

Solpaneler är mycket praktiskt att använda eftersom det gör att man kan använda el utan att vara kopplad till ett större nätverk. Många mindre samhällen som ligger på otillgängliga platser i världen kan få tillgång till el genom att använda solcellspaneler.

Solceller fungerar bättre ju närmare ekvatorn man befinner sig men de ger fortfarande väldigt god effekt i norra Europa och i Sverige. Många i norden använder solpaneler som ett komplement och är helt självförsörjande på el under delar av sommarhalvåret. Det är fördelaktigt att installera solpaneler i Stockholm och i Sverige.

Var placerar man solpaneler?

Man placerar dem där man har plats. De flesta som installerar solceller placerar dem på sina tak. Ibland ser man stora fält fulla med solceller. Har man mycket mark så kan det vara ett bra sätt att förvalta den på. Antagligen kommer det bli vanligare att vi fyller öknar och andra mer ogästvänliga platser med solceller.

Var bygger man solceller?

De flesta solcellerna tillverkas i Kina. Nästan 70% av alla solceller görs där. Andra tillverkningsländer är Sydkorea och Tyskland som tillsammans producerar ungefär 20% av världens solceller.

Vill du ha mer information kring solpaneler, kan du gå till denna hemsida: solpanelerstockholm.nu