Kategorier
Solpaneler

PPA – bli elproducent

Det finns eviga sanningar. Att solen stiger upp varenda dag och ger liv åt växter och djur är sant. Med PPA-avtal får du elektricitet till dina maskiner.

Du har varit lite av en skeptiker i klimatfrågan. Att ersätta fossila bränslen med vind- och solkraft kan betraktas som rena utopier, har du menat. Men i takt med att elpriserna har stigit har du börjat tänka om. Du inser att vind- och vattenkraft kan balansera varandra. Mest förundrad har du blivit när du fått veta att vi har mycket mer solinstrålning i Sverige än vad du trott.

Du bedriver en mindre verksamhet på landet med hästuppfödning. Du förbrukar ganska mycket elektricitet. Efter påtryckningar från miljömedvetna familjemedlemmar har du köpt en elbil som du laddar hemmavid.

PPA – installera solceller

De senaste elräkningarna har gjort att du börjat läsa på om solceller och möjligheten att producera egen elektricitet. På din gård finns byggnader med stora tak och dessutom har du tomtmark som inte utnyttjas. Det borde gå att bygga en solpark på marken. Att ha solceller på mark är effektivt eftersom solpaneler kan riktas så att ljusinstrålningen blir optimal.

Ditt problem är att du inte har kapital för att satsa på solceller. Men det finns möjlighet att teckna ett PPA-avtal. En leverantör investerar då solpaneler på din mark eller dina tak. Du köper el till din egen förbrukning till ett långsiktigt fastställt pris. Den överskottsel som kommer att genereras tar leverantören hand om och säljer till elmarknaden. Installation och drift av anläggningen tar din leverantör hand om.