Kategorier
Allmänt

Rening av förorenad mark

Allt som kommer från fordon, vind, nederbörd, utsläpp med mera hamnar i marken. Och ibland kan det bli så pass höga värden av farliga ämnen att man måste göra en sanering och rening av marken.

Även om man försöker att hålla skadliga ämnen borta från marken så är det ibland lätt hänt att det ändå hamnar där. Det kan vara för att man förvarat eller arbetat med farliga ämnen eller att det varit en koncentration av stora maskiner eller fordon på den platsen. Ska man ändra inriktning på platsen till bostäder, skola, förskola eller annat liknande så kan det vara nödvändigt att göra en sanering av marken innan nybyggnationen går igång.

Börja om från början

Det är lätt hänt att en olycka kan ske och en behållare med ett farligt ämne kan tyvärr enkelt läcka ut i marken. Eller så kan det vara ett fordon eller stor maskin som går sönder och läcker farliga ämnen. I de fallen kan man göra en akut sanering av marken där man renar jorden från alla farliga ämnen som läckt ut. Men det kan även vara så att marken i sig innehåller för stora mängder av ämnen som är farliga för människor och djur. Det kan vara att det finns stora halter av något ämne naturligt i marken eller att industrier längre bort påverkar marken när regnet faller ner, innehållande industrins utsläpp. Vad anledningen än är till en rening av jorden så är det en nödvändig åtgärd för de som vistas där. Läs mer om marksanering på denna hemsida: https://www.marksanering.nu/