Kategorier
Allmänt

Utbildning för asbestsanering

Åratal efter att asbest förbjudits i nya produkter är det ett problem. När man ska riva och reparera fastigheter finns fortfarande asbest kvar. För säker hantering krävs utbildning.

På väldigt många sätt är asbest ett fantastiskt material. När asbest först började användas blev materialet snabbt populärt pga. sina goda egenskaper. Asbest isolerar bra mot både kyla och ljud. Asbest är dessutom mycket motståndskraftigt mot brand. Vi har idag en stor mängd fastigheter där så kallade eternitplattor med asbest har använts. Så länge materialet inte skadas eller rörs är allting lugnt. Asbest blir farligt först då man sönderdelar det och partiklar kommer ut i luften och ner i människors lungor. Förutom att asbest finns i eternitmaterial är det också inte sällan en beståndsdel i äldre ventilationssystem, som underskikt i golv, i armering och i färg, fix och fog.

Utbildning krävs för saneringsarbete

Eftersom asbest har en direkt och negativ effekt på människors hälsa är det en helt annan process som krävs då en byggnad behöver rivas eller repareras. Vid misstanke om asbesthaltigt material behöver man först kontrollera detta och sedan vidta lämpliga åtgärder. Vill du kunna utföra sanering av asbest? Då behöver du också anmäla dig till en utbildning där man får kunskaper om materialet och vilka metoder som är lämpliga vid hantering av materialet. Kunskaper ger möjligheter. Genom att utbilda dig inom området får du rätt kompetens för asbestarbeten. En kurs tar några dagar och man blandar praktik och teori. Avslutad kurs ger kompetens att handskas på rätt sätt med asbest vid rivning och sanering.

Lär dig mer om asbest på denna hemsida: asbestutbildning.nu